Όροι και Προϋποθέσεις - Be Ready

Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικά

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα www.beready.gr. Το beready.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που παρέχει τη δυνατότητα online αγοράς νωπών φρούτων και λαχανικών καθώς και συσκευασμένων τροφίμων, γρήγορα και εύκολα, είτε με χρήση της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας στη διεύθυνση beready.gr είτε κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας.
Χρησιμοποιώντας ή πραγματοποιώντας αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα beready.gr αυτομάτως αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.
Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν τις συναλλαγές, τις αγορές, τις επιστροφές, την χρήση των δεδομένων της ιστοσελίδας,  την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των συναλλαγών του κάθε χρήστη ή καταναλωτή.

Κατά την είσοδο σας ή την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα beready.gr θεωρείται ότι συμφωνείτε και δέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τα κάτωθι και σε περίπτωση που διαφωνείτε με μέρος ή το σύνολο των όρων επικοινωνήστε με το beready.gr.
Το beready.gr δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση παρά μόνο την δημοσιοποίηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οι αιτούντες γίνονται μέλη του beready.gr κατόπιν εγγραφής τους στην ιστοσελίδα μας. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων/newsletters της εταιρίας μας. Η εγγραφή είναι δυνατή και για μη μέλη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του beready.gr προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί τα προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στην ιστοσελίδα της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας υπό τον όρο της ενημέρωσης των χρηστών όπως και όπου νομίμως προβλέπεται.

1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του beready.gr και αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του beready.gr.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς κτλ), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του beready.gr, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www.beready.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Διαδικτυακό Τόπο του beready.gr.

2. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία μας εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του beready.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου beready.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με την Εταιρεία μας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν, κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, να διαγραφούν οριστικά και δεν θα παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Τα στοιχεία που υποβάλλετε στον ιστότοπο του beready.gr, συμφωνείτε ότι δεν περιέχουν στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Το beready.gr έχει λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3. Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών είναι αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή ή το μέλος στο beready.gr είναι εμπιστευτικές και το beready.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για να διασφαλίσουμε την τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών σας, έχουν ληφθεί τα ακόλουθα μέτρα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.
Το beready.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/μελών του και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εκείνους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που το beready.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την διεκπεραίωση των εργασιών του και παραγγελιών (πχ διανομείς), φροντίζει για την διασφάλιση του απορρήτου.
Με την επιφύλαξη των αναγραφόμενων διατάξεων του κεφαλαίου 2 του παρόντος, που αφορούν τα «Προσωπικά Δεδομένα», μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή – μεταβολή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και ο χρήστης/μέλος να χειρίζεται τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του beready.gr ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτους.

4. Προϊόντα – Τιμές

Οι περιγραφές και άλλα στοιχεία των προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτά ακολουθώντας μέσω της διαδικασίας αναζήτησης στην ιστοσελίδα μας, «πατώντας» στο εικονίδιο του αντίστοιχου προϊόντος.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση της πλειοψηφίας των προϊόντων μας, τα οποία πωλούνται μέσω του beready.gr. Ωστόσο, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων.

Στις τιμές που αναγράφονται στις σελίδες beready.gr κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ενώ το beready.gr  επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές όποτε αυτό κρίνει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Ενδέχεται να προσφέρουμε προωθητικά ή εκπτωτικά κουπόνια και κάρτες δώρου τα οποία θα ισχύουν για συγκεκριμένες αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέσω του beready.gr. Οι προϋποθέσεις χρήσης οποιουδήποτε εκπτωτικού κουπονιού, κωδικού προώθησης ή κάρτας δώρου θα προσδιορίζονται κατά το χρόνο έκδοσής τους και θα αναγράφουν ευκρινώς την ημερομηνία λήξης τους. Δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αυτές τις προσφορές σε συνδυασμό με τυχόν άλλη προσφορά. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να αποσύρουμε οποιαδήποτε στιγμή μια προσφορά, ένα εκπτωτικό κουπόνι ή έναν κωδικό προώθησης, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας στο απόθεμα και οποιουδήποτε άλλου λόγου και αιτίας, ή να αντικαταστήσουμε το προϊόν μιας προσφοράς με ένα παρόμοιο προϊόν από το απόθεμα, όπου αυτό είναι δυνατό.

5. Παραγγελία / Παράδοση προϊόντων / Έξοδα αποστολής

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, θα λάβετε μήνυμα στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας με τα στοιχεία αυτής ή sms στο κινητό σας τηλέφωνο με τον σύνδεσμο που παραπέμπει στα στοιχεία της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας ώστε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας (προϊόντα, ποσότητα, διεύθυνση παράδοσης, ημερομηνια και χρόνος παράδοσης κτλ).

Οι παραγγελίες αποστέλλονται την επόμενη ημέρα στο χώρο σας εφόσον έχουν καταχωρηθεί μέχρι τις 5:00μμ.

Για παράδοση προϊόντων εντός της ίδιας ημέρας θα πρέπει να έχετε επιβεβαιώσει τη δυνατότητα παράδοσης της παραγγελίας με το τηλεφωνικό μας κέντρο του beready.gr (210 9690790-2122134665). Η παράδοση προϊόντων εντός της ίδιας ημέρας  επιβαρύνεται με κόστος 6,00 €.

Το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-20:00.Σάββατο 09:00-17:00,Κυριακή 10:00-18:00

Παραδόσεις παραγγελιών εκτελούνται καθημερινά (7 ημέρες/εβδομάδα) και ώρες 07:00 – 22:00 (για την Κυριακή οι ώρες παράδοσης είναι 10:00 – 20:00).

Για παραγγελίες εντός της Αττικής,(εκτός νήσων Αργοσαρωνικού) ποσού άνω των 25,00 € δεν υπάρχει επιβάρυνση με έξοδα αποστολής,εφόσον για την παράδοση ισχύουν οι ώρες παραγγελίας και παράδοσης που αναφέρονται παραπάνω.

Για παραγγελίες ποσού απο 15 €(ελάχιστο) εως και 24,99 € ο πελάτης επιβαρύνεται με το ελάχιστο κόστος 3,50 €.

6. Ακύρωση παραγγελίας – Υπαναχώρηση – Επιστροφή προϊόντος

Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το beready.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@beready.gr ή τηλεφωνικά στο 210 9690790 και στο 2122134665. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι και τις 8.00μμ της προηγούμενης ημέρας παράδοσης. Μετά το χρονικό αυτό σημείο η ακύρωση δεν είναι δυνατή.
Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Ωστόσο, εάν λάβετε ελαττωματικό προϊόν από υπαιτιότητά μας ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα από υπαιτιότητά μας, επικοινωνήστε αμέσως με το beready.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για ελαττώματα που οφείλονται στους προμηθευτές και αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας. Πρωταρχικός μας ρόλος είναι η μεταπώληση και φροντίζουμε με κάθε τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους που διέπουν τις ενέργειές μας, να τον τιμούμε. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα πέραν του ελέγχου μας.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας δίνει την δυνατότητα επιστροφής και αντικατάστασης των προϊόντων που αγοράσατε λόγω μη φυσικής παρουσίας σας κατά την αγορά. Η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας σας. Πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος το beready.gr μπορεί να μην δεχθεί την όποια επιστροφή για αντικατάσταση της συναλλαγής.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει:


 1. Το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε είτε να φέρουν κάποια φθορά, αλλοίωση είτε να μην ανταποκρίνονται στην περιγραφή που υπήρχε στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας είτε να μην ανταποκρίνονται στο προϊόν/ προϊόντα που είχατε παραγγείλει.
 2. Τα αντικείμενα και οι συσκευασίες τους να είναι στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν.
 3. Η διαδικασία της επιστροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω του συνεργαζόμενου με το beready.gr διανομέα.
 4. Ως ημερομηνία εμπρόθεσμης επιστροφής θεωρείται μόνο η αναγραφόμενη στην απόδειξη παραλαβής.
  Τα προς επιστροφή προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν, σε άριστη κατάσταση με τη πλήρη, αρχική, ατομική συσκευασία τους, χωρίς φθορές και, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη λιανικής πώλησης, Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο, κτλ). Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν το beready.gr σε περίπτωση που συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους προαναφερθέντες λόγους επιστροφής.

7. Καθυστέρηση Παραγγελίας

Οι παραγγελίες μπορούν να καθυστερήσουν και να επηρεαστεί η μεταφορά και η παράδοσή τους, για τους παρακάτω λόγους:

 1. Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, λόγω απεργίας, λόγω ανωτέρας βίας.
 2. Αδυναμία επικοινωνίας τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής με τον πελάτη.
 3. Λόγω λανθασμένων στοιχείων του πελάτη κατά την καταχώρηση της παραγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση το beready.gr θα προσπαθήσει με κάθε δυνατό μέσο και ανάλογα με την περίπτωση να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας και να σας ενημερώνει για την πορεία της παραγγελίας σας, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση, πλήρη και σωστή ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

8. Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν την αποστολή της παραγγελίας ή κατά την παράδοση αυτής.

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 1. Με αντικαταβολή, δηλαδή με την παράδοση της παραγγελίας (χωρίς επιπλέον χρέωση).
 2. Mε χρεωστική/πιστωτική κάρτα κατά τη διαδικασία παραγγελίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του beready.gr (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών PayPal). Σε περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal , συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι υπόκειστε στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας του συγκεκριμένου on line παρόχου πληρωμών δεδομένου μάλιστα ότι έχετε συμβληθεί μαζί του κατά την εγγραφή σας ως μέλους του.
 3. Πληρωμή με POS Viva Wallet.